Marta Kozińska-Lipińska
Psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem, psychoterapeutą oraz rekomendowanym terapeutą EMDR. Specjalizuję się w udzielaniu pomocy w zakresie doświadczeń traumatycznych, PTSD, zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychosomatycznych, zaburzeń osobowości, zaburzeń dysocjacyjnych oraz zaburzeń odżywiania. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuję integracyjnie, w podejściu EMDR oraz psychodynamicznym. Łączę elementy różnych nurtów tak, aby interwencje terapeutyczne skutecznie odpowiadały indywidualnym potrzebom oraz możliwościom moich pacjentów.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz terapeutą rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR.  Pracuję z zaangażowaniem, w oparciu o rzetelną wiedzę, umiejętności, a także wartości etyczne. Ściśle przestrzegam zasady poufności.

Ukończyłam Psychologię Kliniczną w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie, czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, pełne szkolenie z zakresu terapii EMDR oraz szereg specjalistycznych szkoleń; Terapia EMDR w zaburzeniach depresyjnych, Szkolenie EMDR w terapii zaburzeń dysocjacyjnych, EMDR w terapii zaburzeń psychosomatycznych i bólu, EMDR w terapii zaburzeń odżywiania, Praca w podejściu EMDR w przypadku samookaleczeń i tendencji samobójczych, EMDR w kontekstach kryzysowych, EMDR w pracy z parami,  Zastosowanie EMDR w pracy z dziećmi i młodzieżą – Poziom I, EMDR – jak pracować z dziećmi ofiarami wojny oraz Kurs Doskonalący Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Jestem również absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Od kilku lat pracuję jako psychoterapeuta i psycholog w Pracowni Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Spektrum, której jestem założycielką. Przez ponad pięć lat pracowałam w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. J. Babińskiego w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, prowadząc psychoterapię oraz zajmując się diagnozą psychologiczną. Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywałam również w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz na Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przez 5 lat prowadziłam konsultacje psychologiczne dla studentów oraz pedagogów Akademii Muzycznej w Łodzi. Mam duże doświadczenie w pracy z artystami ze wszystkich środowisk twórczych, szczególnie często pracuję z muzykami i wokalistami.

Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz superwizora EMDR z uprawnieniami EMDR Europe Consultant.

Pracuję w języku polskim oraz angielskim.