Marta Kozińska-Lipińska
Psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuję integracyjnie, w podejściu psychodynamicznym oraz EMDR. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz terapeutą rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR. Łączę elementy różnych nurtów tak, aby interwencje terapeutyczne skutecznie odpowiadały indywidualnym potrzebom oraz możliwościom moich pacjentów. Pracuję z zaangażowaniem, w oparciu o rzetelną wiedzę, umiejętności, a także wartości etyczne. Ściśle przestrzegam zasady poufności.

Ukończyłam Psychologię Kliniczną w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie, czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, pełne szkolenie z zakresu terapii EMDR oraz szereg specjalistycznych szkoleń; Terapia EMDR w zaburzeniach depresyjnych, Szkolenie EMDR w terapii zaburzeń dysocjacyjnych, EMDR w terapii zaburzeń psychosomatycznych i bólu, EMDR w terapii zaburzeń odżywiania, Praca w podejściu EMDR w przypadku samookaleczeń i tendencji samobójczych, EMDR w kontekstach kryzysowych, EMDR w pracy z parami,  Zastosowanie EMDR w pracy z dziećmi i młodzieżą – Poziom I, EMDR – jak pracować z dziećmi ofiarami wojny oraz Kurs Doskonalący Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Jestem również absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Od kilku lat pracuję na stanowisku psychologa oraz psychoterapeuty w Pracowni Psychoterapii Spektrum, której jestem założycielką oraz  w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. J. Babińskiego w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych. Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywałam również w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz na Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przez 5 lat prowadziłam konsultacje psychologiczne dla studentów oraz pedagogów Akademii Muzycznej w Łodzi.

Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz superwizora EMDR z uprawnieniami EMDR Europe Consultant.

Specjalizuję się w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia lękowe, depresyjne, psychosomatyczne, zaburzenia osobowości, PTSD. Mam duże doświadczenie w pracy z artystami ze wszystkich środowisk twórczych, szczególnie często pracuję z muzykami i wokalistami.

Pracuję w języku polskim oraz angielskim.