KONSULTACJA

Konsultacja to pierwsza rozmowa z psychoterapeutą, której celem jest zebranie wywiadu oraz omówienie trudności zgłaszającej się osoby. Może mieć charakter jednorazowej porady lub zakończyć się dobraniem najodpowiedniejszej formy pomocy, np terapii indywidualnej krótkoterminowej lub długoterminowej, psychoterapii par. Jeżeli wraz ze zgłaszającą się osobą podejmujemy decyzję o rozpoczęciu psychoterapii, w trakcie spotkań konsultacyjnych omówione zostają cele terapii, oczekiwania pacjenta, czas trwania terapii, odpowiadam na pytania dotyczące psychoterapii, omówiona zostaje współpraca terapeutyczna. Zazwyczaj odbywają się 1-3 spotkania konsultacyjne, po których rozpoczynają się sesje terapeutyczne. Jeżeli jest taka potrzeba, dodatkowo kieruję pacjentów na konsultacje lekarskie.

Czas trwania konsultacji: 50 min.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia jest formą pomocy polegającą na rozmowie i służącą zmniejszeniu cierpienia psychicznego, lepszemu zrozumieniu siebie, swoich przeżyć, potrzeb i obaw. Psychoterapia pomaga zobaczyć i zrozumieć co aktualnie stanowi największą w życiu trudność, pozwala zbadać własny wpływ na pojawiające się w życiu przeciwności. Najważniejszym celem psychoterapii jest doprowadzenie do takich zmian w przeżywaniu i funkcjonowaniu, które pozwolą na ustąpienie lub zmniejszenie trudności, problemu lub zgłaszanych objawów oraz umożliwią poprawę samopoczucia. Psychoterapia pomaga i leczy.
Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży. Pracuję integracyjnie, w podejściu psychodynamicznym oraz EMDR. Łączę elementy różnych nurtów tak, aby interwencje terapeutyczne skutecznie odpowiadały indywidualnym potrzebom oraz możliwościom moich pacjentów.

Jak rozpocząć psychoterapię indywidualną?
Należy umówić się telefonicznie na spotkanie. Pierwsze 1-3 spokania mają charakter konsultacyjny oraz diagnostyczny. Pozwalają terapeucie zrozumieć problemy oraz stuację zgłaszającej się osoby oraz zaproponować najlepszą formę pomocy, dostosowaną do potrzeb i możliwosci pacjenta. W trakcie spotkań konsultacyjnych wspólnie omawiamy cele terapeutyczne. Proponuję czas trwania terapii, dostosowany do potrzeb oraz sytuacji zgłaszającej się osoby.

Czas trwania sesji terapeutycznej: 50 min.

TERAPIA EMDR

Terapia EMDR, czyli Eye Movement Desensitization and Reprocessing, jest jedną z form psychoterapii, stosowaną przy leczeniu traumy. Nazwa EMDR najczęściej tłumaczona jest na język polski jako „terapię odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych”.
EMDR jest terapią szczególnie pomocną i cenną dla osób, które doświadczyły urazu psychicznego i nie potrafią poradzić sobie z traumatycznymi wspomnieniami oraz przeżyciami. Terapia EMDR jest polecana dla osób, które cierpią na traumę związaną z wydarzeniem z przeszłości, jak m.in. przemoc fizyczna i psychiczna, gwałt, wypadek, opuszczenie przez opiekuna w dzieciństwie.
Terapia EMDR polecana jest do leczenia m.in. przez Światowa Organizacja Zdrowia oraz Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jej skuteczność potwierdzają liczne badania kliniczne. EMDR jest terpią opartą na empirycznym podejściu do leczenia oraz dowodach naukowych (evidence-based) w leczeniu stresu pourazowego.
Terapia EMDR pomaga zmienić postrzeganie wydarzeń z przeszłości, aby były one wspomnieniami, a nie wciąż przeżywanym doświadczeniem. W tym celu wykorzystuje się proces przetwarzania informacji przez mózg. Terapeuta stymuluje zmysły pacjenta, (przeważnie ruch gałek ocznych), aby uruchomić proces przetwarzania informacji. Pozwala to na ponowne przetworzenie zablokowanych emocji i wydarzenia i nadanie im nowego znaczenia.

PSYCHOTERAPIA ONLINE

Przebieg terapii online pod względem procesu terapeutycznego nie różni się od terapii prowadzonej w gabinecie. Pierwsze 1-3 spokania mają charakter konsultacyjny oraz diagnostyczny. Pozwalają terapeucie zrozumieć problemy oraz stuację zgłaszającej się osoby oraz zaproponować najlepszą formę pomocy, dostosowaną do potrzeb i możliwosci pacjenta. W trakcie spotkań konsultacyjnych wspólnie z pacjentem ustalamy cele terapeutyczne. Indywidualnie proponuję czas trwania terapii, najkorzystniejszy dla pacjenta.
Zazwyczaj psychoterapia online jest skierowana do osób, dla których korzystanie z psychoterapii prowadzonej w gabinecie jest trudno dostępne. Mogą z niej skorzystać np. osoby, które z powodu miejsca zamieszkania nie mogą uzyskać profesjonalnej pomocy w języku ojczystym, mają ograniczoną mobiność lub często podróżują, co uniemożliwia podjęcie regularnej psychoterapii. Obecnie, część procesów terapeutycznych prowadzę w formie online ze względu na sytuację epidemiologiczną.
Przed rozpoczęciem psychoterapii prowadzonej za pośrednictwem komunikatorów internetowych (Zoom, Skype) upewniam się, czy nie istnieją przeciwskazania do tego typu terapii. Mogą do nich należeć; nawracające myśli samobójcze i zachowania autoagresywne, stany psychotyczne, silne uzależnienie od substancji psychoaktywnych, problemy z hamowaniem agresji.

PSYCHOTERAPIA PAR

Psychoterapia par pomaga w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych partnerów oraz radzeniu sobie z uczuciami w sposób konstruktywny i służący relacji. Partnerzy z pomocą terapeuty mogą przyjrzeć się trudnościom występującym w związku, lepiej zrozumieć ich przyczyny oraz poszukać wspólnych rozwiązań. W terapii skupiamy się na indywidualnym doświadczeniu każdego z partnerów, poszukujemy powtarzających się wzorców interakcji między partnerami, aby przekształcić je na bardziej elastyczne i lepiej służące relacji.

PSYCHOTERAPIA OKOŁOPORODOWA

Psychoterapia okołoporodowa przeznaczona jest dla kobiet doświadczający trudności w trakcie ciąży lub po porodzie. Ciąża jest czasem zmian hormonalnych, fizycznych i emocjonalnych. Urodzenie dziecka jest ogromną zmianą życiową. Często zmianom tym towarzyszy lęk i depresja, które mogą występować zarówno w trakcie ciąży, jaki i po porodzie. Psychoterapia rozpoczyna się spotkaniem konsultacyjnym, na którym omawiamy przeżywane trudności i cele terapii. Dziecko do 12 miesiąca życia może towarzyszyć. matce w trakcie sesji.